KURUMSAL FELSEFEMİZ

ANADOLU KESİCİ TAKIMLAR olarak vizyon ve misyonumuz doğrultusunda müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılayarak, sürekli iyileştirme ve gelişme çabası içinde çalışmaktayız. Bu doğrultuda iş hacmini genişletmek ve aranan firma olmak için müşterilerimizle ve çalışanlarımızla memnuniyet odaklı ilişkiler kurmaktayız.

ANADOLU KESİCİ TAKIMLAR olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve hizmetler gerçekleştirmek,

Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak,

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

”Verimlilikte Kararlılık” Anadolu Kesici Takımlar'ın çalışma sistemi ve faaliyetlerinin temelini oluşturur. İnsan, doğa ve anapara kaynaklarının sorumluluk bilinciyle kullanılmasıyla güvenilir ve sürekli sonuçlar sağlamak,

Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak, Anadolu Kesici Takımlar toplumdan kazandığını yine topluma yaptığı yatırımlarla paylaşmayı, ülke ekonomisine ve eğitimine katkı sağlamayı hedef haline getirmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

ANADOLU KESİCİ TAKIMLAR olarak vizyon ve misyonumuz doğrultusunda müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılayarak, sürekli iyileştirme ve gelişme çabası içinde çalışmaktayız. Bu doğrultuda iş hacmini genişletmek ve aranan firma olmak için müşterilerimizle ve çalışanlarımızla memnuniyet odaklı ilişkiler kurmaktayız. 

❖ANADOLU KESİCİ TAKIMLAR olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve hizmetler gerçekleştirmek,

❖Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak,

❖Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

❖”Verimlilikte Kararlılık” Anadolu Kesici Takımlar'ın çalışma sistemi ve faaliyetlerinin temelini oluşturur. İnsan, doğa ve anapara kaynaklarının sorumluluk bilinciyle kullanılmasıyla güvenilir ve sürekli sonuçlar sağlamak,

❖Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

❖Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

❖Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

❖Anadolu Kesici Takımlar toplumdan kazandığını yine topluma yaptığı yatırımlarla paylaşmayı, ülke ekonomisine ve eğitimine katkı sağlamayı hedef haline getirmiştir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması ANADOLU KESİCİ TAKIMLAR VE SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ " Bilgi Güvenliği Faaliyetleri" kapsamında; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

❖İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ANADOLU KESİCİ TAKIMLAR VE SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

❖Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak

❖Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik              : Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük          : Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, 

Erişebilirlik       : Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

❖Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

❖Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

❖Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek

❖Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

❖Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak

❖Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

❖İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

ISO 9001-2015 ISO 27001-2013

NASIL ÇALIŞIR

Metalik malzemelerin şekillendirilmesinde yaygın olarak kullanılan kesici takımlarda en önemli nokta, işlemin minimum maliyetle, gerekli kalite beklentilere en uygun şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunun için ise kesici takım malzemesi, işlenecek metalik malzemenin özelliklerine ve kesme hızına bağlı olarak doğru seçilmelidir. Metal esaslı takımlar, maliyeti düşük fakat daha düşük sıcaklıklarda ve hızlarda kullanılır.Karbür esaslı takımlar, yüksek kızıl sertlikleri ve kesme hızları ile karakterizedir. Seramik malzemeler ise tokluk dezavantajlarına ve maliyetlerine karşın, yüksek sıcaklıklardaki mekanik ve kimyasal kararlılıkları ile iş parçası ve takım malzemesi arasındaki etkileşimi minimize eder. Demir içerikli metallerin işlenmesinde elmas kesiciler sadece, demir dışı ve metal olmayan malzemelerin üretimi ile sınırlandırılır.  

İzle