İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Anadolu Kesici Takımlar

Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı.

Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,

Çalışanlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek katılımcı yönetim politikası izlemeyi,

Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, onların öğrenme ve gelişimini sağlamak amacıyla gerekli tüm eğitim programlarına katılımı desteklemeyi,

Çalışanlarının performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,

Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

İş Başvurusu İçin Tıklayınız

NASIL ÇALIŞIR

Metalik malzemelerin şekillendirilmesinde yaygın olarak kullanılan kesici takımlarda en önemli nokta, işlemin minimum maliyetle, gerekli kalite beklentilere en uygun şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunun için ise kesici takım malzemesi, işlenecek metalik malzemenin özelliklerine ve kesme hızına bağlı olarak doğru seçilmelidir. Metal esaslı takımlar, maliyeti düşük fakat daha düşük sıcaklıklarda ve hızlarda kullanılır.Karbür esaslı takımlar, yüksek kızıl sertlikleri ve kesme hızları ile karakterizedir. Seramik malzemeler ise tokluk dezavantajlarına ve maliyetlerine karşın, yüksek sıcaklıklardaki mekanik ve kimyasal kararlılıkları ile iş parçası ve takım malzemesi arasındaki etkileşimi minimize eder. Demir içerikli metallerin işlenmesinde elmas kesiciler sadece, demir dışı ve metal olmayan malzemelerin üretimi ile sınırlandırılır.  

İzle